مهلت ثبت درخواست نامنویسی ورودی پایه دهم به پایان رسید . عزیزانی که موفق به ثبت درخواست نشده اند می توانند جهت راهنمایی با آموزشگاه تماس بگیرند.