لغو امتحانات شنبه 30 اردیبهشت96

قابل توجه دانش آموزان سوم ریاضی و تجربی . به اطلاع می رساند امتحانات آمار و مبانی کامپیوتر که قرار بود روز شنبه 30 / 2 / 96 برگزار گردد به روز دیگری موکول گردیده که متعاقباً اعلام خواهد شد