امتحانات هماهنگ دوازدهم

برنامه آزمون های هماهنگ  پایه دوازدهم (جهت معرفی دانش آموز به امتحانات نهایی)

دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم لازم است جهت معرفی به امتحانات نهایی ، آزمون های هماهنگ دروس مذکور در برنامه زیر را با موفقیت پشت سر بگذارند .

لطفاً به زمان دقیق آزمون ها دقت کافی ملزوم دارید تا حقی از شما ضایع نگردد .