برنامه امتحانات خردادماه98

دانش آموزان گرامی دقت فرمایند این برنامه آخرین اصلاحیه برنامه امتحانات می باشد . درصورتی که از نسخه قبلی کپی برداری نموده اید ، آنرا امحا و ویرایش جدید را جایگزین کنید .