بودجه بندی متوسطه 95 - 94

دوستان گرامی می توانند بارم بندی و بودجه بندی متوسطه دوم  مربوط به سال 95 - 94 را از لینک زیر دریافت نمایند . لازم به دکر است فایل مربوطه کلیه پایه ها و رشته های متوسطه دوم را در بر می گیرد .

{jd_file file==5}