دانلود فیلمهای آزمون شفاهی

دانش آموزان گرامی می توانند فیلم های زیر را جهت آزمون شفاهی دانلود نمایند

جهت دریافت  فیلم هملت اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فیلم زندگی شکسپیر اینجا کلیک کنید