چگونگی برنامه ریزی برای امتحانات خرداد

چگونه برای امتحانات پایانی خرداد ماه برنامه ریزی گنیم

(ویژه ایام باقی مانده تا امتحانات خرداد ماه)

1- بدانیم کسانی که در نیمسال اوّل (دی ماه)،نمرات و رتبه های پایین داشته اند،لزوماً کسانی نیستند که در نیمسال دوم رتبه پایین داشته باشند،بلکه با  برنامه ریزی و تلاش مضاعف،می توان بر ضعف های گذشته غلبه کرد و این مسئله نقطه امیدی است برای کسانی که احساس نا امیدی و ضعف میکنند .

2- ابتدا موقعیت مطالعاتی و وضعیت خود را در هر درس مشخص کنید. (آیا به موازات تدریس دبیر،برنامه و مطالعه روزانه داشته اید ،آیا 50% اول کتاب رابعد از دی ماه مرور کرده اید، آیا از فرصت ایام نوروز برای مطالعه و بازخوانی و رفع اشکالات هر درس بهره گرفته اید و ...)

3- برای موفقیت در امتحانات پایانی از هم اکنون باید یک برنامه دقیق و منسجم را با در نظر گرفتن بودجه بندی کتاب و اولویت ها تنظیم نمایید . داشتن برنامه مانع بی نظمی،سردرگمی،پراکندگی،دوباره کاری و عاملی برای مدیریت زمان و در نتیجه کاستن استرس و اضطراب میشود .

4- در برنامه خود ساعات شروع مطالعه هر روز،خواب و بیداری،استراحت،زمان تفریح و ... را دقیقاً مشخص کنید. (سعی کنید در ایام باقیمانده سال تحصیلی،عوامل مزاحم ذهنی مانند تلفن همراه،کامپیوتر و ... را مدیریت و کنترل  نمایید ،تا بتوانید از وقت خود بهتر استفاده کنید .)

5-برای تنظیم برنامه در مرحله اول باید اولویت های خود را با در نظر گرفتن نکات زیر تعیین و برنامه ریزی نمایید :

الف- درس های اختصاصی (حدود  زمان نسبت به درس های عمومی )

ب-  در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف خود در هر درس (برای درس های ضعیف باید وقت بیشتری اختصاص داد . )

پ- شروع کار با درس هایی که علاقه بیشتری دارید .( با در نظر گرفتن این نکته که نباید هیچ درسی را کنار گذاشت.)

ت- جبران عقب ماندگی ها ( بخش هایی که مطالعه قبلی نداشته اید)

ث- 50% دوم کتاب . (برای کلاس های اول و دوم،باستثنای درس هایی که پیوستگی بین بخش ها و درس های آن وجود دارد.)

ج- هماهنگی با امتحانات مستمر این ایام

6- برنامه مطالعه روزانه خود را به دو بخش تنظیم کنید . بخش اول : مطالعه و انجام تکالیف درس های روزانه مطابق برنامه هفتگی دبیرستان

 بخش دوم : مرور و بازخوانی درس ها (حداقل بین 90 تا 120 دقیقه در روز)

7- مرور: یکی از مهم ترین مراحل یادگیری و آمادگی برای امتحانات است و باعث تثبیت یادگیری ها و مانع فراموشی میشود .

8- منظور از مرور درس ها به طور خلاصه عبارت است از :

* مطالعه نکات کلیدی و اصلی درس

* بازخوانی فرمول ها و قواعد

* حل تعدادی از مسایل و تمرین هایی که قبلاً انجام داده اید و بازخوانی بقیه و یا پاسخگویی به سوال ها

* بازخوانی و رفع اشکال برگه های امتحانی هر درس و رفع اشکال های قبلی

* کار با نمونه سوال های امتحانی سال های قبل

9- دقت داشته باشید برنامه مرور شما باید طوری تنظیم شود که مرور اولیه بین تاریخ های 20 تا 25 اردیبهشت ماه تمام شود

برنامه ریزی دقیق +تلاش+ توکل برخدا = موفقیت