پایان مهلت درخواست نام نویسی پایه دهم

مهلت درخواست نام نویسی پایه دهم این آموزشگاه به پایان رسید . با متقاضیان واجد شرایط که فرم درخواست اینترنتی تکمیل کرده اند  از فردا  تا  دو هفته آینده جهت مراجعه حضوری و مراحل بعدی نام نویسی تماس گرفته خواهد شد .

لازم به ذکر است فقط با داوطلبان واجد شرایط تماس گرفته خواهد شد