پایان مهلت درخواست نامنویسی پایه دهم

مهلت ثبت درخواست نامنویسی پایه دهم به پایان رسید . 

 افراد پذیرفته شده که از طریق تلفن اطلاع رسانی شده اند  با مدارک زیر  راس ساعت و روز مقرر مراجعه فرمایند . در صورت عدم حضور به موقع ، از لیست رزرو افراد دیگری جایگزین خواهند شد .

 

                        مدارک لازم  هنگام مراجعه حضوری ِ افراد پذیرفته شده   

*   اصل شناسنامه دانش آموز

*   عکسدار بودن شناسنامه برای دانش آموزان 15 سال تمام

*   تصویر صفحه ی اول شناسنامه  و صفحه توضیحات در صورت داشتن توضیحات

*   تصویر کارت ملی والدین و صفحه اول شناسنامه ایشان

*   شش عدد عکس 4 × 3

*   گواهینامه پایان دوره ی متوسطه اول یا گواهی موقت قبولی  و کارنامه پایه نهم

*   نمون برگ شماره 6 و 7  هدایت تحصیلی

*   کارت بهداشت ( واکسن این دوره زده شده باشد )