پایان مهلت درخواست نامنویسی پایه دهم

مهلت ثبت درخواست نامنویسی پایه دهم به پایان رسید . 

در صورتی که تا تاریخ 2 / 5 / 97  با شما تماس گرفته نشده ، به منزله عدم پذیرش شما در این آموزشگاه می باشد . لطفاً از مراجعه حضوری و پیگیریهای بیشتر خودداری فرمایید .