برنامه امتحانات خردادماه 1401

آخرین ورژن برنامه امتحانات خردادماه 1401 پس از اعمال تغییرات درخواستی دانش آموزان تنظیم و اعلام گردید . لطفاً به تاریخ و ساعت برگزاری آزمون ها دقت کافی بفرمایید .


دبیرستان پسرانه هیئت امنایی حاج عبدالحسین سلامت ناحیه 4 اصفهان 32263644 031 - 32284042 031