کادر آموزشگاه

 • مدیریت

  حمیدرضا شیرکشان

 • معاون

  هادی کاوه

 • معاون

  محمود حاجی‌رحیمی

 • معاون

  مصطفی روستایی

 • معاون

  داود شریفی

 • دبیر شیمی

  استاد خالقی

 • دبیر فیزیک

  استاد ملکوتی‌خواه

 • دبیر ریاضی

  استاد کشاورزی

 • دبیر عربی

  استاد حقیقی

 • دبیر فیزیک

  استاد جبارزارع

 • دبیر زبان

  استاد عظیمی

 • دبیرشیمی

  استاد شاهرضایی

دبیرستان پسرانه هیئت امنایی حاج عبدالحسین سلامت ناحیه 4 اصفهان 32263644 031 - 32284042 031